header_small_2.png
header_small_3.png

Installatie

Plaatsing van uw Spa

BELANGRIJK: Wegens het gecombineerde gewicht van spa, water en gebruikers is het uitermate belangrijk dat de ondergrond waarop de spa rust effen, vlak, genivelleerd en geschikt is om dit gewicht op uniforme wijze te dragen, zonder dat zich verplaatsing of verzakking voordoet, en dit gedurende de volledige periode dat de spa geïnstalleerd is. Indien de spa geplaatst wordt op een oppervlak dat niet aan deze eisen voldoet dan kan de ombouw en/of de spaschaal beschadigd worden. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De eigenaar van de spa is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Wij raden een gestorte, gewapend betonnen plaat aan met een minimum dikte van 10 cm. Een houten vloer is eveneens mogelijk indien deze zodanig geconstrueerd is dat het aan de hierboven beschreven eisen voldoet. De spa moet zodanig geïnstalleerd worden dat de afwatering van de spa wegloopt. Voor spa’s die in een bodem of een grondplaat verzonken worden, moet de installatie zodanig plaatsvinden dat er hetzij langs boven hetzij langs beneden toegang is tot de uitrusting voor servicedoeleinden. Verzeker dat er geen belemmeringen zijn die het wegnemen van de zijpanelen van de ombouw zouden kunnen belemmeren, vooral aan de kant van de deuren naar de uitrusting toe. Voor de keuze van de ideale buitenlocatie voor uw spa raden wij u aan met de volgende punten rekening te houden

  • De nabijheid van de spa, zodat men snel de spa resp. het huis bereikt (vooral bij koud weer)
  • Het pad naar en van de spa (dit pad moet vrij zijn van verontreinigingen en bladeren die gemakkelijk in de spa geraken)
  • De nabijheid tot bomen en struiken (vergeet niet dat bladeren en vogels extra werk kunnen bezorgen waar het gaat om het schoonhouden van uw spa)
  • Een beschermde omgeving (een geringere blootstelling aan weer en wind kan een vermindering van de exploitatie- en onderhoudskosten met zich meebrengen)
  • De algemene verbetering van uw omgeving. Wij raden u aan om de spa niet onder een dak te plaatsen dat geen afvoergoten heeft aangezien het afstromende water de levensduur van de afdekking van de spa zal verminderen. Voor installatie binnenshuis moet een goede ventilatie verzekerd zijn. Wanneer de spa gebruikt wordt zal veel vocht ontsnappen. Dit kan op lange termijn bepaalde oppervlakken beschadigen.

Referenties

Installatie

 

storing_groot