Skip to main content

Optimaal genot


Neem contact voor meer informatie

Alles over aanschaf van uw Spa of Jacuzzi

Aanschaf en installatie


Waar houden wij rekening mee?

Vrijblijvend informatief gesprek

Betonnen vloer

Wegens het gecombineerde gewicht van spa, water en gebruikers is het uitermate belangrijk dat de ondergrond waarop de spa rust effen, vlak, genivelleerd en geschikt is om dit gewicht op uniforme wijze te dragen, zonder dat zich verplaatsing of verzakking voordoet, en dit gedurende de volledige periode dat de spa geïnstalleerd is.

Indien de spa geplaatst wordt op een oppervlak dat niet aan deze eisen voldoet dan kan de ombouw en/of de spaschaal beschadigd worden. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De eigenaar van de spa is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Wij raden een gestorte, gewapend betonnen plaat aan met een minimum dikte van 10 cm.

Spa Service

Houten vloer

Een houten vloer is eveneens mogelijk indien deze zodanig geconstrueerd is dat het aan de hierboven beschreven eisen voldoet. De spa moet zodanig geïnstalleerd worden dat de afwatering van de spa wegloopt.

Voor spa’s die in een bodem of een grondplaat verzonken worden, moet de installatie zodanig plaatsvinden dat er hetzij langs boven hetzij langs beneden toegang is tot de uitrusting voor servicedoeleinden. Verzeker dat er geen belemmeringen zijn die het wegnemen van de zijpanelen van de ombouw zouden kunnen belemmeren, vooral aan de kant van de deuren naar de uitrusting toe.

Plaatsen Spa Jacuzzi

Goed kiezen

Voor de keuze van de ideale buitenlocatie voor uw spa raden wij u aan met de volgende punten rekening te houden:

 • De nabijheid van de spa, zodat men snel de spa resp. het huis bereikt (vooral bij koud weer)
 • Het pad naar en van de spa (dit pad moet vrij zijn van verontreinigingen en bladeren die gemakkelijk in de spa geraken)
 • De nabijheid tot bomen en struiken (vergeet niet dat bladeren en vogels extra werk kunnen bezorgen waar het gaat om het schoonhouden van uw spa)
 • Een beschermde omgeving (een geringere blootstelling aan weer en wind kan een vermindering van de exploitatie- en onderhoudskosten met zich meebrengen)
 • De algemene verbetering van uw omgeving. Wij raden u aan om de spa niet onder een dak te plaatsen dat geen afvoergoten heeft aangezien het afstromende water de levensduur van de afdekking van de spa zal verminderen. Voor installatie binnenshuis moet een goede ventilatie verzekerd zijn. Wanneer de spa gebruikt wordt zal veel vocht ontsnappen. Dit kan op lange termijn bepaalde oppervlakken beschadigen.

Hoe wordt een Spa geplaatst?

Spa met kraan plaatsen

Spa met boot plaatsen

Spa met de hand plaatsen

Voorzorgsmaatregelen

 • Personen die lijden aan hartziekten, diabetes, hoge of lage bloeddruk, en eender welke toestand die medische behandeling vereist, zwangere vrouwen, oudere mensen of kleine kinderen moeten een arts raadplegen voordat ze een spa gebruiken.
 • De Commissie voor de Veiligheid van Gebruiksproducten heeft gesteld dat de temperatuur van het water in een spa niet hoger mag liggen dan 40 °C. Onderdompeling in water warmer dan 40 °C kan gevaarlijk zijnvoor uw gezondheid.
 • Neem een redelijke tijdslimiet in acht wanneer u de spa gebruikt. Langdurige blootstelling aan hogere temperaturen kan een hoge lichaamstemperatuur veroorzaken. Symptomen kunnen onder andere duizeligheid, misselijkheid, flauwte, duizeligheid en verminderd bewustzijn omvatten. Deze effecten kunnen eventueel tot verdrinking leiden.
 • Gebruik de spa nooit onder invloed van alcohol, drugs of andere geneesmiddelen. Het gebruik van de spa onder deze omstandigheden kan ernstige gevolgen hebben.
 • Test altijd de temperatuur van het water in de spa voordat u de spa betreedt. Betreed en verlaat de spa langzaam. Natte oppervlakken kunnen zeer glad zijn.
 • Plaats nooit elektrische toestellen in of in de buurt van de spa. Bedien nooit elektrische toestellen vanuit de spa of wanneer u nat bent, behalve als deze toestellen door de fabrikant ingebouwd zijn.
 • Een correct chemisch onderhoud van het water in de spa is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het water veilig is en om eventuele schade aan de componenten van de spa te vermijden.
 • Gebruik de strips en clips om de afdekking te bevestigen wanneer de spa niet gebruikt wordt. Dit maakt het kinderen, die niet onder toezicht staan, moeilijk om de spa te betreden. Bovendien houden zij de afdekking op zijn plaats als het erg waait. Er is geen garantie dat de afdekking, de clips of de vergrendelingen toegang tot de spa zullen voorkomen.